تاسیس بنیاد علمی پژوهشی پروفسور سمیعی در پیچ و خم اعتبارات

۹۵/۰۸/۰۵ شماره 2066 ۲۰۶۶
شماره 2066 ۲۰۶۶
ندای وحدت شماره ۲۰۶۶ ۹۵/۰۸/۰۵