تاکید استاندار بر حمایت دستگاه های اجرایی از پروژه های اقتصادی اوقاف

۹۶/۰۵/۲۳ شماره 2261 ۲۲۶۱
شماره 2261 ۲۲۶۱
ندای وحدت شماره ۲۲۶۱ ۹۶/۰۵/۲۳