تاکید امام جمعه موقت کرمان بر ضرورت افزایش جمعیت

۹۵/۱۰/۰۶ شماره 355 ۳۵۵

۳۵۵

۱۰۷
شماره 355 ۳۵۵
تناوران شماره ۳۵۵ ۹۵/۱۰/۰۶