تاکید جمعیت هلال احمر بر جذب حداکثری خیرین است

۹۶/۰۲/۱۸ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
عصر روابط عمومی شماره ۸۴ ۹۶/۰۲/۱۸