تاکید شهردار کرمان بر آسفالت معابر تا پیش از بارندگی

۹۵/۰۸/۱۲ شماره 2071 ۲۰۷۱
شماره 2071 ۲۰۷۱
ندای وحدت شماره ۲۰۷۱ ۹۵/۰۸/۱۲