تجلیل از حجت رشید زاده در حاشیه مسابقات نپال

۹۶/۰۷/۲۴ شماره 385 ۳۸۵
شماره 385 ۳۸۵
کرمان ورزشی شماره ۳۸۵ ۹۶/۰۷/۲۴