تجلیل استاندار از 24 سال فعالیت و تلاش روزنامه ندای وحدت

۹۵/۱۲/۰۷ شماره 2148 ۲۱۴۸
شماره 2148 ۲۱۴۸
ندای وحدت شماره ۲۱۴۸ ۹۵/۱۲/۰۷