ترمیم گنبد حرم مطهر علوی پس از 200 سال

۹۵/۰۹/۲۹ شماره 2101 ۲۱۰۱
شماره 2101 ۲۱۰۱
ندای وحدت شماره ۲۱۰۱ ۹۵/۰۹/۲۹