تسهیلات قرض الحسنه اشتغال 20 میلیون تومانی شد

۹۶/۰۶/۱۳ شماره 2274 ۲۲۷۴
شماره 2274 ۲۲۷۴
ندای وحدت شماره ۲۲۷۴ ۹۶/۰۶/۱۳