تشکیل بیش از 50 پرونده تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان کرمان

۹۶/۰۲/۲۵ شماره 2196 ۲۱۹۶
شماره 2196 ۲۱۹۶
ندای وحدت شماره ۲۱۹۶ ۹۶/۰۲/۲۵