تشکیل پرونده قضایی برای ضرب و شتم معلم مدرسه

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 2294 ۲۲۹۴
شماره 2294 ۲۲۹۴
ندای وحدت شماره ۲۲۹۴ ۹۶/۰۷/۱۵