تعیین تکلیف سه هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف

۹۶/۰۳/۰۹ شماره 2207 ۲۲۰۷
شماره 2207 ۲۲۰۷
ندای وحدت شماره ۲۲۰۷ ۹۶/۰۳/۰۹