تعیین هیات اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان کرمان

۹۶/۰۱/۲۷ شماره 2172 ۲۱۷۲
شماره 2172 ۲۱۷۲
ندای وحدت شماره ۲۱۷۲ ۹۶/۰۱/۲۷