توزیع 1200 چادر در بین شهروندان زرندی

۹۵/۰۸/۱۵ شماره 2073 ۲۰۷۳
شماره 2073 ۲۰۷۳
ندای وحدت شماره ۲۰۷۳ ۹۵/۰۸/۱۵