تولد سالانه 30 تا 40 هزار نوزاد معلول در کشور

۹۴/۰۸/۱۴ شماره 606 ۶۰۶
شماره 606 ۶۰۶
امیدکرمان شماره ۶۰۶ ۹۴/۰۸/۱۴