تولید بنزین با خلوص بالا در مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند

۹۵/۰۴/۰۱ شماره 655 ۶۵۵
شماره 655 ۶۵۵
پیام ما شماره ۶۵۵ ۹۵/۰۴/۰۱