تولید 74هزار خودرو طی یکسال گذشته در منطقه اقتصادی شهرستان بم

۹۵/۰۸/۱۱ شماره 43 ۴۳
شماره 43 ۴۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۳ ۹۵/۰۸/۱۱