تکذیب شایعه حضور نیروهای تکفیری داعش در استان کرمان

۹۶/۰۴/۱۲ شماره 229 ۲۲۲۹
شماره 229 ۲۲۲۹
ندای وحدت شماره ۲۲۲۹ ۹۶/۰۴/۱۲