تیر ماه زمان تحویل واحدهای مسکونی مردم زلزله زده کرمان

۹۶/۱۱/۱۵ شماره 2376 ۲۳۷۶
شماره 2376 ۲۳۷۶
ندای وحدت شماره ۲۳۷۶ ۹۶/۱۱/۱۵