تیم زورخانه ای نو نهالان کرمان از رقابت های قهرمانی کشور حذف شد

۹۵/۰۵/۲۱ شماره 359 ۳۵۹
شماره 359 ۳۵۹
کرمان ورزشی شماره ۳۵۹ ۹۵/۰۵/۲۱