جذب 541 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان

۹۶/۰۳/۲۷ شماره 2218 ۲۲۱۸
شماره 2218 ۲۲۱۸
ندای وحدت شماره ۲۲۱۸ ۹۶/۰۳/۲۷