جرای سیاست جدید فرهنگی و اجتماعی گل گهر کلید خورد؛ توجه به تمام مناطق شهری به طور یکسان، سیرجان به گلیم شهرکی می نازد

۹۴/۰۷/۱۵ شماره 659 ۶۵۹
شماره 659 ۶۵۹
نگین سیرجان شماره ۶۵۹ ۹۴/۰۷/۱۵