حجت الاسلام حسن روحانی: اگر راًی ندهید در پیاده رو هم دیوار می کشند

۹۶/۰۲/۱۹ شماره 62 ۶۲
شماره 62 ۶۲
فردای کرمان شماره ۶۲ ۹۶/۰۲/۱۹