حجت الاسلام سید حسن خمینی :نباید کسی را به اتهام افکارش محاکمه کرد

۹۴/۱۰/۰۹ شماره 528 ۵۲۸
شماره 528 ۵۲۸
پیام ما شماره ۵۲۸ ۹۴/۱۰/۰۹