حداکثر تا 6 ماه آینده 50 درصد از ریل گذاری جدید مسیر کرمان_یزد انجام خواهد شد

۹۵/۰۸/۲۳ شماره 2078 ۲۰۷۸
شماره 2078 ۲۰۷۸
ندای وحدت شماره ۲۰۷۸ ۹۵/۰۸/۲۳