حسن خمینی در واکنش مقایسه ترامپ و احمدی نژاد : روَسای جمهور ایران را با آمریکا مقایسه نمیکنم

۹۵/۰۴/۲۷ شماره 673 ۶۷۳

۶۷۳

۳۱
شماره 673 ۶۷۳
پیام ما شماره ۶۷۳ ۹۵/۰۴/۲۷