حسيني نژاد سرپرست صنعت و معدن; كارخانه گندله سازي فولاد سيرجان ايرانيان به بهره برداري مي رسد

۹۵/۱۱/۲۵ شماره 362 ۳۶۲
شماره 362 ۳۶۲
تناوران شماره ۳۶۲ ۹۵/۱۱/۲۵