حضرت آیت الله خامنه ای : اگر با حرف های خود دشمن را به خور امیدوار کنند انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد

۹۶/۰۲/۲۱ شماره 2193 ۲۱۹۳
شماره 2193 ۲۱۹۳
ندای وحدت شماره ۲۱۹۳ ۹۶/۰۲/۲۱