حضور معترضین به نتایج انتخابات شورای شهر کرمان در دفتر امام جمعه

۹۶/۰۳/۰۹ شماره 2207 ۲۲۰۷
شماره 2207 ۲۲۰۷
ندای وحدت شماره ۲۲۰۷ ۹۶/۰۳/۰۹