حمله موشکی سپاه به مقر فرماندهی تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 2221 ۲۲۲۱
شماره 2221 ۲۲۲۱
ندای وحدت شماره ۲۲۲۱ ۹۶/۰۳/۳۰