خروج خودرو پلاک موقت از کیش آزاد شد

۹۶/۰۴/۲۶ شماره 2240 ۲۲۴۰
شماره 2240 ۲۲۴۰
ندای وحدت شماره ۲۲۴۰ ۹۶/۰۴/۲۶