خط دوم تولید کنسانتره گهر زمین به زودی به بهره برداری میرسد

۹۴/۱۰/۲۷ شماره 676 ۶۷۶
شماره 676 ۶۷۶
نگین سیرجان شماره ۶۷۶ ۹۴/۱۰/۲۷