درگیر بودن 470 روستای استان کرمان با مساله ارسنیک

۹۶/۱۰/۰۷ شماره 2348 ۲۳۴۸
شماره 2348 ۲۳۴۸
ندای وحدت شماره ۲۳۴۸ ۹۶/۱۰/۰۷