در اطلاعیه شورای اصلاح طلبان استان کرمان : پس از بررسی اعتراض ها نسبت به ارائه لیست اقدام خواهیم کرد

۹۴/۱۱/۰۷ شماره 613 ۶۱۳
شماره 613 ۶۱۳
امیدکرمان شماره ۶۱۳ ۹۴/۱۱/۰۷