در رثای سید جلال طیب؛ پیشکسوت فرهنگ و هنر کرمان

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 587 ۵۸۷
شماره 587 ۵۸۷
استقامت شماره ۵۸۷ ۹۶/۰۶/۱۱