در همایش اصناف و بازاریان اصلاح طلب کرمان تاکید شد ، گلایه ها را پای صندوق رای ببریم

۹۴/۱۲/۰۴ شماره 574 ۵۷۴

۵۷۴

۱۱۲
شماره 574 ۵۷۴
پیام ما شماره ۵۷۴ ۹۴/۱۲/۰۴۱


۱۱۲

PDF