در گفتگو با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان مطرح شد:اشتغال 70 درصد دانش اموخته های هنرستان

۹۵/۱۲/۰۷ شماره 136 ۱۳۶
شماره 136 ۱۳۶
زن و اجتماع شماره ۱۳۶ ۹۵/۱۲/۰۷