دستور فرماندار برای رای گیری مجدد در انتخاب نایب رییس شورای شهر

۹۴/۰۷/۰۴ شماره 420 ۴۲۰
شماره 420 ۴۲۰
سخن تازه شماره ۴۲۰ ۹۴/۰۷/۰۴۱


۲۸