دستگیری عوامل اختلال در پرواز کرمان_تهران

۹۶/۱۲/۰۲ شماره 2388 ۲۳۸۸
شماره 2388 ۲۳۸۸
ندای وحدت شماره ۲۳۸۸ ۹۶/۱۲/۰۲