دستگیری 27 نفر از عناصر گروهک تروریستی داعش

۹۶/۰۵/۱۸ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
ندای وحدت شماره ۲۲۵۷ ۹۶/۰۵/۱۸