دلایل هاشمی برای عدم حضور در نماز جمعه

۹۴/۱۲/۲۵ شماره 620 ۶۲۰
شماره 620 ۶۲۰
امیدکرمان شماره ۶۲۰ ۹۴/۱۲/۲۵