دکتر حسن روحانی : برای پیشرفت کشور، باید آستانه تحمل مان را بالا ببریم

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 45 ۴۵
شماره 45 ۴۵
سیاست روشن شماره ۴۵ ۹۶/۰۳/۲۳