دیدار جمعی از فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب پس از عملیات موشکی لیلهَ القدر : تا میتوانید و امکان دارید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد

۹۶/۰۴/۱۷ شماره 2232 ۲۲۳۲
شماره 2232 ۲۲۳۲
ندای وحدت شماره ۲۲۳۲ ۹۶/۰۴/۱۷