دیدار جمعی از مداحان و مسئولین هیات های مذهبی با سردار حاج قاسم سلیمانی

۹۵/۱۲/۱۷ شماره 2155 ۲۱۵۵
شماره 2155 ۲۱۵۵
ندای وحدت شماره ۲۱۵۵ ۹۵/۱۲/۱۷