رئیس اتاق بازرگانی کرمان : از اظهار نظر های غیر کارشناسی خودداری شود

۹۵/۰۸/۱۰ شماره 347 ۳۴۷
شماره 347 ۳۴۷
تناوران شماره ۳۴۷ ۹۵/۰۸/۱۰