رئیس اتاق بازرگانی کرمان: مسئولان خطوط ماهان یا توضیح بدهند یا قیمت را تعدیل کنند

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 82 ۸۲
شماره 82 ۸۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۲ ۹۶/۰۶/۱۴