رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه های صنعتی منطقه گل گهر: به گل گهر باید افتخار کرد

۹۶/۱۱/۱۴ شماره 129 ۱۲۹
شماره 129 ۱۲۹
نسیم امید شماره ۱۲۹ ۹۶/۱۱/۱۴