رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس : خارج برخی شرکت ها از سهام عدالت خلاف قانون است

۹۶/۰۷/۲۲ شماره 194 ۱۹۴

۱۹۴

۱۴
شماره 194 ۱۹۴
هفتواد شماره ۱۹۴ ۹۶/۰۷/۲۲