رئیس کمیسیون تقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران کرمانی مطرح کرد : برای خروج از رکود نیازمند ضرب الاجلیم

۹۵/۰۵/۲۶ شماره 51 ۵۱
شماره 51 ۵۱
اقتصاد کرمان شماره ۵۱ ۹۵/۰۵/۲۶