ر ئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در گفتگو با نسیم امید: گزینه اول دکتر روحانی است ولی جهانگیری را در کنارش خواهیم داشت

۹۶/۰۲/۱۶ شماره 95 ۹۵
شماره 95 ۹۵
نسیم امید شماره ۹۵ ۹۶/۰۲/۱۶